ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ

Με τον όρο στέγη ονομάζουμε τα επικλινή στέγαστρα του κτιρίου που κατασκευάζονται για της προστασία του συνόλου της κατασκευής και αποτελούνται κυρίως από κεραμίδια με ξύλινο σκελετό αλλά και πλάκες μπετόν ή μεταλλικά φύλλα .

 

Μορφή της στέγης

Η κατασκευή στέγης ως προς την μορφή της αποτελείται από ένα ή περισσότερα κεκλιμένα επίπεδα ανάλογα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου . Η διαμόρφωση των ειδών στέγης διακρίνονται σε επίπεδες (δώματα) και σε στέγες με κλίση . Οι επίπεδες έχουν κλίση έως 5-7 % , οι μέτριες έως και 45 % και οι μεγάλης κλίσης άνω του 45 % .

Η κλίση παίζει μεγάλο ρόλο στις στέγες ανάλογα και την περιοχή που κατασκευάζονται διότι αν δεν υπάρχει σωστή κλίση τα νερά αν δεν προσεχθούν κάποιες λεπτομέρειες θα περάσουν μέσα από την κατασκευή μας

Ανάλογα με τον αριθμό των κεκλιμένων στεγάστρων χωρίζονται σε κατηγορίες

  • Μονόρριχτη είναι η πιο απλή μορφή στέγης και αποτελείται από ένα κεκλιμένο στέγαστρο
  • Δίρριχτη είναι αυτή που αποτελείται από δυο κεκλιμένα στέγαστρα
  • Τρίρριχτη είναι η στέγη που αποτελείται από τρία κεκλιμένα επίπεδα
  • Τετράρριχτη είναι η στέγη που αποτελείται από τέσσερα κεκλιμένα επίπεδα
  • Πολύρριχτη ή πολυσύνθετη είναι η στέγη που συνδυάζει διάφορα σχέδια σύμφωνα με την κάτοψη του κτιρίου

Υπάρχουν αρκετοί συνηθισμένοι τρόποι κατασκευής , αλλά υπάρχουν και αρκετοί ακόμα όπως μεταλλικές κατασκευές , με πολλά υλικά επικάλυψης εκτός από τα κεραμίδια όπως τα ασφαλτικά κεραμίδια , οι μεταλλικές λαμαρίνες , τα πλαστικά κεραμίδια , με σχιστολιθικές πλάκες σε παραδοσιακούς οικισμούς και διάφορα άλλα υλικά.

Η κατασκευή στέγης είναι μια εργασία που απαιτεί σωστό σχεδιασμό και πολύ καλή εφαρμογή των υλικών για να μην χρειαστεί να επισκευαστεί ξανά στο μέλλον.

Αποφασίστε να κάνετε τα σωστά βήματα επικοινωνήστε μαζί μου να κάνουμε  μια οικονομική μελέτη της κατασκευής σας.