Κατασκευή Βιομηχανικού Κτηρίου 2000 τμ  καθώς και χώρος για γραφεία- έκθεση 600τμ